Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Σοφάδων

O δήμος Σοφάδων εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 ως κάτωθι:

 Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (εκσκαφέας φορτωτής- JCB)

 Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (ισοπεδωτής γαιών-GRADER)

 Τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ


Αφήστε μια απάντηση