Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Λαυρεωτικής

O δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ