Προσλήψεις 74 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 74 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ