Προσλήψεις 7 Γυμναστών στο Δ. Καλαμάτας

O δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες (8 μήνες), με ωριαία αποζημίωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση