Προσλήψεις 6 ατόμων στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΕ και ΥΕ) προχωρά ο Σύνδεσμος Ύδρευσης του δήμου Καρδίτσας. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

Μία (1) θέση, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τρεις (3) θέσεις, κλάδου ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Μία (1) θέση, κλάδου ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ) Μία (1) θέση, κλάδου ΥΕ1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΟΞΗΡΥΞΕΙΣ, 6 ΑΤΟΜΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση