Προσλήψεις 54 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Η ΔΕΥΑ Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ