Προσλήψεις 5 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Δυτικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού:

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ