Προσλήψεις 5 ατόμων στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τµήµα
Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού,
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων (Αποκεντρωµένη υπηρεσία) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής,
για την εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος «Οζώδης ∆ερµατίτιδα των
Βοοειδών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Αφήστε μια απάντηση