Προσλήψεις 5 ατόμων στη Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά

Στην προκήρυξη πρόσληψης 5 ατόμων, 4 με ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού και 1 με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά προκειμένου να στελεχώσει την υπηρεσία και να καλύψει τις ανάγκες της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ