Προσλήψεις 41 ατόμων στην ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράρτημα Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Ημ. Εκδ. 30/03/2017
–  Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ – Ημ. Εκδ. 22/01/2016
–  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ.6

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΥΑΘ


Αφήστε μια απάντηση