Προσλήψεις 4 μουσικών στο Δ. Περιστερίου

O δήμος Περιστερίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση