Προσλήψεις 4 ιατρών στο Δ. Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 3 παιδιάτρους και ένα παιδοψυχολόγο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ


Αφήστε μια απάντηση