Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Αλεξάδρειας

O δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την έγκριση υλοποίησης των προσλήψεων του παρακάτω προσωπικού που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου «:

Α. Για το υποέργο 1 που αφορά στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας

– Μία (1) θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

– Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού

Β. Για το υποέργο 2 που αφορά στη λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου

– Μία (1) θέση ΠΕ Φαρμακοποιού

– Μία (1) θέση ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση