Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΕΥΑ Σιντικής

Η ΔΕΥΑ Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ