Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Τοπείρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών ατόµων (Κοινωνικών λειτουργών, Διοικητικών), για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ