Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Ρεθύμνης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Ειδικότητες:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ