Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Κισσάμου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κισσάµου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ