Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης και για 3 μήνες με την δυνατότητα παράτασης.

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση