Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για διάστημα 3 μηνών.

Ειδικότητες:

ΠΕ Αρχαιολόγοι

ΔΕ Εργατοτεχνίτες

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ


Αφήστε μια απάντηση