Προσλήψεις 28 ατόμων από το Δ. Καλαμαριάς

O δήμος Καλαμαριάς εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού πλήρωσης των κάτωθι θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου ΦΕΚ 2099/Β/27-08-2013 ως εξής:

 2 θέσεις κλάδου ΔΕ Οδηγών

 3 θέσεις κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 1 θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρου)

 22 θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση