Προσλήψεις 24 ατόμων στο δήμο Λεβαδέων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), ο δήμος Λεβαδέων προχωρά στην προκήρυξη πρόσληψης 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017).

Οι θέσεις ανά ειδικότητα:

 • Ένας Συντονιστής Εργου
 • Ένας Οικονομικός Διευθυντής
 • Ένας Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης
 • Ένας Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
 • Ένας Λογιστής
 • Ένας Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης
 • Ένας Συντονιστής των Επιστατών και των Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πέντε Κοινωνικοί Λειτουργοί (1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα)
 • Πέντε Επιστάτες Διαμερισμάτων (1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα)
 • Δύο Συνοδούς (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα)
 • Πέντε (5) Διερμηνείς (1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 24 ΑΤΟΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΕΔΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ


Αφήστε μια απάντηση