Προσλήψεις 23 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας – Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων, που εδρεύει στην Ν. Ιωνία του Ν. Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ