Προσλήψεις 200 ατόμων σε Δημόσιο, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, Πανεπιστήμια – Ποιες προκηρύχθηκαν μέσα στην εβδομάδα & ποιες συνεχίζουν να «τρέχουν» (αναλυτικά)

Μια σειρά από προκηρύξεις για προσλήψεις σε δημόσιο, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και πανεπιστήμια ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας ενώ προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Πρόσληψη 139 ατόμων.

Υπουργός Επικρατείας:  Πρόσληψη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 5 καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2  καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4  καθηγητών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 καθηγητών.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου.

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 9 ατόμων.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας (Α.Ε.Ν. Μακεδονίας): Πρόσληψη μέχρι 2 άτομα

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 1 ατόμου.

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Πρόσληψη 5 ατόμων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE): Πρόσληψη 1 ατόμου.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF): Πρόσληψη 1 ατόμου.

Ακαδημία Αθηνών : Πρόσληψη 1 ατόμου.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρόσληψη 22 ατόμων (Αποσπάσεις)

Επιτροπή Ανταγωνισμού : Πρόσληψη 7 ατόμων (Αποσπάσεις)

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο : Πρόσληψη 20 ατόμων (Αποσπάσεις)

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Πρόσληψη 42 ατόμων (Μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού)

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) : Πρόσληψη 6 ατόμων (Μετατάξεις)

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσληψη 27 ατόμων (Μετάταξη)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση