Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ.I.Π. Μεσολογγίου

Ο δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΔΕ Βοηθητικού προσωπικού) για ένα έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ