Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Νέας Προποντίδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων (Κοινωνικός Λειτουργός, Βοηθητικό Προσωπικό) για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Νέας Προποντίδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ


Αφήστε μια απάντηση