Προσλήψεις 193 ατόμων στο Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»

Στην προκήρυξη πρόσληψης 193 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων και αναγκών καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, 193 ΑΤΟΜΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ


Αφήστε μια απάντηση