Προσλήψεις 19 ατόμων στο Δ. Βόλου

O δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών :

– πέντε (5) Κηπουρών ∆Ε

– δέκα (10) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

– ένα (1) χειριστή τρακτέρ (µε καταστροφέα χόρτων και πούµα)

– ένα (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος

– δύο (2) οδηγών µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας µε σύµβαση Ι∆ΟΧ δίµηνης διάρκειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Αφήστε μια απάντηση