Προσλήψεις 18 μουσικών στο Δ. Αχαρνών

Η πρόεδρος του ΝΠΙΔ του δήμου Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με την διαδικασία του Π.Δ.524/80.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ


Αφήστε μια απάντηση