Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δ. Νέας Προποντίδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 18 ατόµων, καλλιτεχνικού–εκπαιδευτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τµήµατος Πολιτισµού (∆ηµοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ