Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Νέστου

Ο δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για 2 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ