Προσλήψεις 14 ατόμων στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη δ14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ