Προσλήψεις 13 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βέροιας

Στην προκήρυξη πρόσληψης 13 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχωρά η Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας προκειμένου να καλυφτούν ανάγκες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ