Προσλήψεις 12 μουσικών στο Δ. Τρικάλων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης έως 9 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ