Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Μουζακίου

Η πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (11) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σύμβαση εργασίας ι δ ι ω τ ι κ ο ύ δ ι κ α ί ο υ ορισμένου χρόνου με διάρκειας απασχόλησης έως εννέα (9) μηνών για την κάλυψη της διδασκαλίας μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Καθηγητή Καλλιτεχνικών ειδικότητας Αγγειοπλάστης – Κεραμοποιός ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ως ωροµίσθιο εκπαιδευτικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου έως οκτώ µηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση