Προσλήψεις 111 ατόμων στο Δ. Αμαρουσίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη έως εκατόν έντεκα (111) ατόµων για την πλήρωση των θέσεων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µήνες για απασχόληση στο ∆ηµοτικό Ωδείο Αµαρουσίου, ή έως οκτώ (8) µήνες για απασχόληση στα καλλιτεχνικά-εικαστικά ερασιτεχνικά τµήµατα της Επιχείρησης αντίστοιχα, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για την περίοδο 2017-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση