Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δ. Ρήγα Φεραίου

Ο δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 εργατών πρασίνου με 5 ημερομίσθια ανά μήνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ