Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Νότιας Κυνουρίας

O δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Σεπτέμβριο 2017 θα απασχοληθούν στο δήμο από 22-9-2017 έως 30-09-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση