Προκήρυξης θέσεων ευρωπαϊκή διακυβερνητική οργάνωση

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε ΙDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) Σύμφωνα με το Α.Π. 6299/19-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η διακυβερνητική οργάνωση για τη δημοκρατία IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

α/α ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1 Executive Director- Stockholm 12.10.2017

2 Senior Adviser- Member States and External Relations- Stockholm 30.09.2017

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.idea.int/careers/employment

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στο IDEA.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΙΔΕΑ


Αφήστε μια απάντηση