Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (εγκύκλιος)

Την προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο τηςΕλευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu- LISA) με στοιχεία: eu-LISA/16/TA/ AD5/15.1 Information Security Officer, κοινοποιεί με εγκύκλιο της, η υπουργός Διοικητικής Μεταρύθμισης Ολγα Γεροβασίλη.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην
ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 6 η Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση