Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Την Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), γνωστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ