Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας

Η προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), γνωστοποιείται  σε  έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ