Προκήρυξη θέσεων σε διακυβερνητική οργάνωση

Σύμφωνα με το Α.Π. 6299/19-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η διακυβερνητική οργάνωση για τη δημοκρατία IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:
α/α ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    1 Executive Director- Stockholm 12.10.2017
    2 Senior Adviser- Member States and External Relations- Stockholm 30.09.2017

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.idea.int/careers/employment

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας  στο IDEA.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Αφήστε μια απάντηση