Πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δ. Μεγαρέων

Ο δήμος Μεγαρέων προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν , μέρος της πρακτικής τους άσκησης , διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων , να υποβάλουν  αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου , από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ