Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Το συντονισμό και την υλοποίηση μιας νέας δράσης για την απασχόληση ανέργων στο δήμο Νεάπολης-Συκεών ανέλαβε και προωθεί το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «ΕΡΓΑΝΗ» σε συνεργασία με την αναπτυξιακή σύμπραξη ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ.

Πρόκειται για το έργο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», το οποίο απευθύνεται σε 180 άνεργους και άνεργες κατοίκους ή και δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν ολοκληρωμένα μέσα από δράσεις πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και κατάρτισης, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους προκειμένου να ιδρύσουν επιχείρηση ή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, να προσληφθούν σε επιχειρήσεις ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ επιπλέον μπορούν να ενταχθούν σε:

• Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων εστίασης ή τουρισμού και για υποψήφια στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων.

• Εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία επιχείρησης.

• Εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

• Επιμόρφωση ωφελουμένων για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε νέους επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών και υλοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ.

• Επιμορφώσεις ωφελουμένων που αφορούν Ενεργειακά θέματα-Πράσινη ανάπτυξη. Απευθύνεται κυρίως σε νέους επιστήμονες απόφοιτους πολυτεχνικών ή σχετικών σχολών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

► Κέντρο «Εργάνη» (Καραβαγγέλη 1, Συκιές) – Τηλ.: 2310.621 166 & [email protected]

► Συμβουλευτικοί Σταθμοί δήμου Νεάπολης-Συκεών: ♦ Σ.Σ. Νεάπολης – 2310.671100 (εσωτ. 199) ♦ Σ.Σ. Συκεών – 2313.313154, 2313.313151 ♦ Πεύκων – 2313.502226 ♦ Σ.Σ. Αγίου Παύλου – 2313.300206

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση