Μετατάξεις 2 υπαλλήλων στο ΤΕΙ Πειραιά

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), που υπηρετεί σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

Οι θέσεις, που προτίθεται να καλύψει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων, είναι οι ακόλουθες:

katagrafi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ


Αφήστε μια απάντηση