Υπ. Παιδείας: Θέση Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΕΟΠΠΕΠ

Το υπουργείο Παιδείας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 18 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΟΠΠΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Αφήστε μια απάντηση