Έγκριση πρόσληψης 17 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κω

H ΔΕΥΑ δήμου Κω εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για προγραμματισμό προσλήψεων 17 ατόμων τακτικού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ