ΔΕΗ: Προσλήψεις 8 ατόμων στη Μεγαλόπολη

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ που εδρεύει στο Νομό Αρκαδίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΗΣΜ Β.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από  17/12/2017  έως 27/12/2017