ΔΕΗ: Προσλήψεις 5 ατόμων στη Μεγαλόπολη

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών.

Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός

2 Φύλακες

2 Μάγειρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΗΣΜ Α ΣΟΧ-ΔΕΗ 2-2018.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017.pdf

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 09/06/2018 έως και 18/06/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΕΗ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ