ΔΕΗ: Προσλήψεις 44 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 44 έκτακτων εργατών με 60 ημερομίσθια για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Ορυχείων και Κλάδων. Υποβολή αιτήσεων έως 20/6.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ